1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti Luxury Class s.r.o. IČ 02695651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222556 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“) a IP adresu.

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Správce oprávněn zpracovávat Osobní údaje nutné pro marketingové účely správce. Tj. zejména nabízení vlastních služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, kurzech, nových článcích a publikovaných zprávách. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 10 let.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím emailu uvedeného v konktatech, či v článcích pak budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu, popřípadě objednávky. Takové údaje uchováváme nejdéle 1 rok.

V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

Dále uděluji souhlas s tím, že Správce může na základě Osobních údajů provádět profilování a zpracovávat je také za použití automatizovaných postupů. To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly uživatelům poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny.

Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; na přenositelnost údajů; v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V takovém případě registraci Správce zruší a odstraní příslušná uložená data.

3. Odběr novinek:

K odběru novinek je vyžadována platná e-mailová adresa patřící výhradně uživateli, který má zájem o poskytování novinek. Uživatel se k odběru přihlásí zadáním své e-mailové adresy do formuláře a potvrzením souhlasu s pravidly.


4. Návštěvník foecocoe.cz se zavazuje:

  • při návštěvě stránek foecocoe.cz dodržovat „návštěvní řád“ (viz. níže), a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace či blokaci uživatele

5. Prohlášení: 

Veškeré informace poskytované na foecocoe.cz mají za účel motivovat a inspirovat, neslouží v žádném případě coby konkrétní návody. Rozhodnutí řídit se jakýmkoliv článkem či obsahem na foecocoe.cz, je rozhodnutí každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Luxury Class s.r.o. nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.

6.Cookies

Na naší webové stránce používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro běh stránky. Tzv. tracking cookies nepoužíváme.

7. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Luxury Class s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky www.sportanimals.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.


Základní etická pravidla diskuze pod články na foecocoe.cz

Diskuze jsou tu od toho, aby vám nabídli prostor, kde se můžete svobodně vyjádřit a vyměnit si své názory. Diskuze jsou vedeny prostřednictvím pluginu Akeeba Engage.

Abychom takovýto prostor mohli nabídnout a efektivně spravovat, musí v něm platit určitá pravidla, která jsou nastavena správci webu foecocoe.cz. Vstupem do diskuse, vyjadřuje uživatel souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Příspěvky jsou prvotně skryty a revidovány moderátory diskuze. K jejich zveřejnění dojde až po schválení moderátorem foecocoe.cz. V některých případech, které vymezují tata pravidla jsou moderátoři foecocoe.cz oprávněni bez předchozího upozornění příspěvky smazat či skrýt. V případě opakovaného porušování pravidel mohou moderátoři zablokovat vkládání dalších komentářů daného uživatele. Při opakovaném a zásadním porušování pravidel mohou být také odstraněny všechny předchozí komentáře daného uživatele.

Principy jsou základ a my máme tři: Žádný spam, chovejte se a vyjadřujte se slušně, dodržujte zákony

 

1. Veďte věcné diskuze a mějte úctu k ostatním

 Prosím přistupujte jeden k druhému s úctou, nevyhrožujte si, neobtěžujte se, nešiřte nepravdivé informace a nepomlouvejte se, jsme přeci lidi :).

Příspěvky podněcující k násilí vůči konkrétním lidem nebo skupinám obyvatelstva a k rasové, etnické a náboženské nenávisti jsou zakázány.

Do diskuse nepatří obscénní a vulgární příspěvky. Nejsou tolerovány ani vulgarity vytečkované či opsané.

Moderátoři foecocoe.cz si vyhrazují právo mazat podle vlastního uvážení texty urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

Nepoužívejte falešné fotky jiné žijící osoby či organizace. Pravdila může porušovat i přezdívka či jméno, které zadáte do formuláře.

Nepiště do diskuse neustále stejný text byť i obsahově text. Nepište text velkými písmeny a nepoužívejte nadměrné množství emotikonů, bude to chápáno jako záměrné přitahování pozornosti.

Je to diskuze, ne reklamní prostor, vyhněte se tedy propagování komerčních produktů či soukromých firem. Na posouzení zda jde o reklamu či ne si vyhrazují samotní moderátoři. 

Diskuze slouží primárně ke konverzaci o tématu v článku, nikoliv ke sdílení odkazů na externí zdroje. Pokud chcete odkaz přesto použít, mějte na paměti, že může být váš příspěvěk označen jako spam a zablokován.

2. Dodržujte zákony

 Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva a propagujících nelegální drogy. Moderátoři si vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.

3. Buďme zodpovědní

Neneseme odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám, prosím prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Není v našich silách, abychom ověřovali pravdivost informací uvdených v příspěvcích. Ověřte si nejdříve jejich důvěryhodnost, nežli podle nich něco podniknete.

Jsme primárně rodinný blog, tak mějte na paměti, že cokoliv napíšete mohou číst i děti. Věk našich čtenářů není nijak omezen.


Návštěvní řád internetových stránek foecocoe.cz

1. Provozovatelem internetových stránek foecocoe.cz, je společnost Luxury Class s.r.o., se sídlem Dřetovice 159, 273 42, Stehelčeves, IČO:02695651 DIČ:CZ02695651, Zapsáno u Městského soudu Praha odd. C vl. 222556.

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek foecocoe.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu těchto internetových stránek , a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek foecocoe.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek foecoce.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Luxury Class s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.

4. Na internetových stránkách foecocoe.cz jsou společností Luxury Class s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Luxury Class s.r.o.

5. Veškerý obsah internetových stránek foecocoe.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek byl získán ze zdrojů, které společnost Luxury Class s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Luxury Class s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek foecoce.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

6. Společnost Luxury Class s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek foecocoe.cz

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky foecocoe.cz na vlastní riziko. Společnost Luxury Class, s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Luxury Class s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek , které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Luxury Class s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Luxury Class, s.r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti. 

9. Společnost Luxury Class, s.r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách. Společnost Luxury Class s.r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.7.2021